Sunde ask i FP291 Randers Nordre Fælled

Frøplantage til det åbne land

I 2004 blev frøplantage FP 291 anlagt for at sikre askefrø med robuste egenskaber overfor vind og vejr. Målet var askeplantninger i det åbne land. Ved anlæg var asketoptørren ikke erkendt i Danmark, selv om vi så askeplanter med døde skud. De fleste troede, at der var tale om frostskader.

Asketoptørren raser

I årene fra 2008 til 2016 fulgte Naturstyrelsen træernes sundhed og i 2017 blev frøplantagen tyndet, så der kun var 207 frøtræer af de oprindeligte 2.500 plantede træer tilbage. Af de tilbageværende træer var 68% uden væsentlige symptomer og 32% havde mindre end 25% bladtab. Frøplantagen følges stadig tæt og svækkede træer tyndes bort.

De første robuste planter er plantet

Frøplantagen har allerede givet frø og de første mere robuste askeplanter er plantet ud i skovene. I de kommende år vil mere frø fra denne og andre frøplantager, som også er selekteret ud fra modstandsdygtighed overfor asketoptørre komme på markedet. Det tegner til, at tiden er inde til at genplante asken i mindre holme på egnede lokaliteter. Asken er meget savnet i løvtræsdyrkningen.

Indtryk fra juni 2021 viser, at de svækkede træer fra opgørelsen i 2016 har fået det dårligere. I dag er der døde og døende træer, men stadig mange fuldkronede træer i god vækst. Der vil løbende blive fjernet svækkede træer, så modstandsdygtigheden overfor asketoptørre forbedres yderligere. Askene er kun selekteret ud fra sundhed, så man skal regne med rethed og finkvistethed er meget almindelig, men det er til at leve med.

Lokaliteten har betydning

Asketoptørren har vist, at lokaliteten har indvirkning på sundheden. I fugtige lavninger med vandstuvning sygnede asken hurtigt hen, mens den holdt sundheden langt bedre i blandingsbevoksninger på skrånende terræn med vandbevægelse.

Et lyspunkt er også at sunde asketræer producerer mere afkom end svækkede træer.

Opens window for sending emailVidenCenterSkovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne