Afgiften tænkes indført allerede i 2013 med satser, som vil være stigende op til 2020. På det tidspunkt vil afgiften udgøre 27,40 kr. pr. Gigajoule varme fra biomasse, svarende til 160-175 kr./rm for løvtræ og 120-130 kr./rm nåletræ.

Der er mange åbne spørgsmål til, hvordan afgiften kommer til at fungere i praksis. Skovforeningen har sendt en række af disse spørgsmål til Energistyrelsen.

Men helt grundlæggende mener vi, at den nye afgift modvirker den omlægning fra fossile brændsler til hjemlig bioenergi, som politikerne ønsker.

Reaktionen fra forbrugersiden bliver formodentlig, at mange holder op med at bruge brænde, og træet kan i stedet ligge og rådne op i skovene. Hvis brænde ikke er mærkbart billigere end de øvrige brændsler, er der ikke mange, der vil tage det betydelig ekstra bøvl, det er at fyre med brænde.

Reaktionen fra sælgerside kan være at forsøge sælge brændet sort, hvorved man kommer uden om afgiften. Men det er ikke en holdbar eller fremadrettet løsning.

Regeringen laver med sit forslag et rent selvmål. Der er ikke én eneste part, der vil have fordel af en afgift på brændet. Hverken samfundet, forbrugeren eller skoven. Det vil være skadeligt for alle.

Det er dog et enkelt lille lyspunkt, at man tilsyneladende ikke vil afgiftsbelægge selve brændeovnen, som det ellers har været på tale.

Per Hilbert

Seniorkonsulent
By: Per Hilbert