Det er en glædelig og længe ventet nyhed og betyder, at der nu er hjælp på vej til de private skovejere, der er berørte af ødelæggelserne fra både oktober – og december stormen. Hjælpen består i, at der gives mulighed for at ansøge om tilskud til oprydning og gentilplantning, ligesom der vil ske udbetaling fra stormfaldsforsikringen.

Se mere på www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Der-var-stormfald-i-december

Skovdyrkerne vil i morgen fredag via Nyhedsbrev give en lidt grundigere indføring i diverse tidsfrister og betydning af Stormrådets beslutning for de berørte skovejere.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne