Vi har haft stor skovningsaktivitet i det forgangne år og ser frem til en sæson med mange vinterskovninger. Det giver nogle arealer, hvor der skal etableres nye bevoksninger.

Har man en afdrift, der skal gentilplantes til foråret, er det en god ide allerede nu at tage stilling til,hvordan jorden skal bearbejdes – om ældre stød skal knuses, og rækkerne skal oprilles, eller om man ønsker at plante i borehuller for at bevare selvforyngelsen.

Den kulturforberedelse man vælger skal passe til jordbundsforholdene, valget af træarter og størrelsen på arealet.

Vi forventer stor efterspørgsel påvintereg, stilkeg, spidsløn og lind- særligt af danske herkomster i den kommende sæson. De fleste nåletræarter er til at skaffe i år, men der ser ud til, at der kan blive mangel på nobilis i nogle størrelser og både europæisk lærk og japansk lærk af danske herkomster.

Derfor er det en god idé at overveje træartsvalget, hvis man planlægger en plantning.Især hvisman ønskerat plantenichearter, særlige provenienser eller sorteringer, er det vigtigt at reservere planterne nu.

Du er meget velkommen til at kontakte din skovfoged, hvis du er i tvivl omhvilken type jordbearbejdning, du skal vælge på din ejendom, eller hvilke træarter der egner sig bedst til forholdene.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne