Foråret lader vente på sig, men lige om lidt kommer der gang i ukrudtet, og så er det godt at have styr på forårets bredsprøjtninger. Der er forskellige muligheder – benyttes der jordmidler kan disse med fordel udbringes nu, hvor jorden er fugtig og man får mest mulig effekt.

Bredsprøjtningsstrategier

Nedenfor er typiske bredsprøjtningsstrategier oplistet:

Marts/april
Forårssprøjtning

April/maj
Indtil ca. 5-10 dage før udspring

September / Oktober
Efterårssprøjtning

Quartz*
0,24-0,40 l/ha

Logo 150 g/ha +
LogoOil 2,0 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,5 – 3,5 l/ha

Ronstar Expert*
0,33 kg/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,0 – 1,5 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,5 – 3,5 l/ha

Quartz*
0,24-0,40 l/ha

Primus eller Saracen 150 ml/ha
+ 0,1 % spredemiddel

Roundup Bio (m.fl.)
1,5 – 3,5 l/ha

Quartz*
0,24-0,40 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,0 – 1,5 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,5 – 3,5 l/ha

Logo 150 g/ha +
LogoOil 2,0 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,5 – 3,5 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,0 – 1,5 l/ha

Roundup Bio (m.fl.)
1,5 – 3,5 l/ha

* Midler indeholder diflufenican, som kan give hvide nåle og bør ikke anvendes i salgsklare-kulturer.

I bundklippede kulturer vil renholdelsen typisk overgå til afskærmet sprøjtning, og her er det helt afgørende at ukrudtet er fremspiret og i god vækst ved første sprøjtning.

Afskærmet-sprøjtningsstrategier:

1- og 2-kimbladet ukrudt:
Roundup Bio 1 – 2 l/ha i 100 l vand/ha.
Behandlingen foregår behovsbestemt – typisk 1-3 gange i løbet af vækstsæsonen. Mindste dosering er til ny-fremspiret frøukrudt, mens den højeste dosering er til rodukrudt og stort frøukrudt.

Ager-padderokker og agersnerle:
0,5 – 1,0 l MCPA/ha i 100 l vand/ha.

Behandlingen må kun ske 1 gang pr. år og inden 1. august. Der må kun sprøjtes i pletter, hvor vegetationen dækker mindst 90 % af arealet. Effekten af MCPA fremmes af høje temperaturer. Overfor ager-padderokker opnås den bedste effekt ved behandling omkring primo til medio juni, når padderokken er grøn.

Skovdyrkerne har et tæt samarbejde med dygtige entreprenører og vi kan tilbyde både bred- og afskærmet sprøjteløsninger tilpasset til den enkelte dyrkers behov. Ring til din skovfoged i dag og hør nærmere.

Hvis ikke du har fået bestilt gødning er dette også på høje tid – Skovdyrkerne står til rådighed med rådgivning og salg af gødning.

God påske

Mvh
Juletræsskovfoged Johan Stubkjær Madsen 26. marts 2018

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne