Skovbrug og træ kan være en god forretning. Skovdyrkerne, der er landets største medlemsejede virksomhed inden for skovdrift og landskabspleje, har sidste år haft en rekordomsætning hos sine medlemmer på 580 millioner kroner. Det er kulminationen på en stærk omsætningsvækst de seneste år – en vækst, der tilskrives et målrettet arbejde med at professionalisere driften og aktivere en række arealer, der førhen ikke var i drift.

I år er den positive udvikling bl.a. drevet af et flot salg af råtræ og flis på i alt 635.000 kubikmeter – det største salg i Skovdyrkernes historie – naturligvis påvirket af sidste års stormfald. Dertil er Skovdyrkerne lykkedes med at få højere priser for råtræ og flis, fordi man i stigende grad har solgt medlemmernes hugster samlet. Fællesskabet hos Skovdyrkerne er på den måde en fordel for alle.

”Når vores medlemmers hugster sælges i større partier, kan vi skaffe bedre priser, ligesom vi kan nedbringe udgifter til fx planter og maskinel gennem at pulje indkøb og entreprise­opgaver”, siger sekretariatschefen hos Skovdyrkerne, Svend J. Christensen og fortsætter: ”Og rigtig mange skovejere kan udnytte deres skovarealer mere effektivt, end de gør i dag, og derved skabe en indtægt. Ofte giver selv mindre skove et overraskende udbytte”.

Skovbruget som erhverv

Skovbruget er et lidt overset erhverv i den offentlige debat. Det til trods for, at det bidrager til BNP med over tre milliarder kroner årligt samt flere tusinde arbejdspladser.

IfølgeSvend J. Christensen bør endnu flere skovejere – og samfundet generelt – åbne øjnene for erhvervsmulighederne ved skovbrug:

”Der er et stort uudnyttet potentiale hos landets 24.000 skovejere. Mange betragter skovene som brødløst ‘kratværk’ til trods for den potentielle økonomiske gevinst og de job- og vækstmuligheder, som gemmer sig i skovene”, forklarer han og fortsætter:

”Tidligere lod man fx bare det, der i dag bliver til træflis, ligge i tilbage skoven, når man var færdig med sin hugst. I dag sender Danmarks skovbrug årligt, hvad der svarer til 60.000 fyldte lastbiler med træflis til fjernvarmeværkerne – en mængde, vi i skovbruget kan fordoble frem mod år 2050 i takt med, at markedets efterspørgsel stiger”.

Aktuelt er det juletræssæson – også en vigtig del af vores erhverv. På årsbasis eksporterer danske skovejere og landmænd gennemsnitligt 10 millioner juletræer og 35.000 tons klippegrønt. Det giver i sig selv samlet set et positivt bidrag til betalingsbalancen på 1,4 milliarder kroner.

Link til faktaboks

Files:
DDS_Beretning_2013-14_MAIL.PDF

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne