Man har fjernet rådgivningstjenesten for de mange mindre skovejere, man har fjernet de fleste af statens tilskud til skovforskningen, og senest har man fjernet tilskud til bæredygtig skovdrift og grønne driftsplaner. Skovene er tilsyneladende rykket tilbage til start i regeringens univers.

Skovrådet, som er det øverste organ i dansk skovbrug med den opgave at rådgive miljøministeren, og som spejder efter det mindste positive lysglimt, har i anledning af klimatopmødet udsendt følgende pressemeddelelse:

’Miljøminister Troels Lund Poulsen var søndag den 13. december 2009 vært for den store internationale skovkonference ”Forest Day 3”, der afholdtes i København med ca. 1.500 deltagere fra hele verden. ”Forest Day 3” satte fokus på skovenes samspil med klimaet og den globale opvarmning.

Investering i skovdrift

Desværre er den danske regering endnu ikke selv kommet videre med skovene i den nationale politik. Det er derfor glædeligt, at miljøministeren i sin tale på skovkonferencen gentog sine tidligere løfter til Folketinget om at få udarbejdet en såkaldt ”Skovplan”, og at investere mere i privat og statslig skovdrift.

Formanden for Skovrådet, professor Niels Elers Koch fra Københavns Universitet, konstaterer, at det haster med at følge op på den meget væsentlige rolle, som skovene og skovbruget kan spille i fremtiden og få opdateret skovpolitikken, som følge af de mange nye udfordringer og muligheder, ligesom det er sket eller er ved at ske i de fleste andre lande.

Det gælder f.eks. skovenes og skovbrugets rolle i forbindelse med:

Aldrig før har så mange mennesker haft en så stor efterspørgsel efter så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene, udtaler Niels Elers Koch. For at udnytte det store, flersidige potentiale, som skovene og skovbruget rummer, på en bæredygtig måde, og for at undgå alvorlige interessekonflikter, er der derfor behov for snarest muligt at få lavet den Skovplan, som de danske skove har hårdt brug for.’

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne