Vi havde, som de fleste husker, to store stormfald i slutningen af 2013. Så store, at de tilsammen udløste en aktivering af ’stormfaldsordningen’, der giver tilskud til genplantning. Men selv om denne ordning var kendt og afprøvet ved tidligere stormfald, så var Naturstyrelsen ikke i stand til at modtage ansøgninger om tilskud før ét år senere – den 1. december 2014. Der var vist et IT-system, som skulle være klar først.

Ejerne havde derefter 3 måneder til at indsende deres ansøgning – med sidste frist den 28. februar 2015. Der indkom i alt 230 ansøgninger. Vi havde håbet på en hurtig behandling af hensyn til plantesæson 2015, men nu – knap 4 måneder senere – er det kun lykkedes Naturstyrelsen at behandle 30 af disse ansøgninger.

Skovdyrkerne har presset på gennem Dansk Skovforening for at få en hurtigere sagsbehandling. Efter samtaler mellem de to direktører har Naturstyrelsen nu indvilliget i at sætte flere sagsbehandlere på opgaven og lovet, at man kan være igennem bunken den 31. december i år – mere end to år efter stormfaldet! Vi er ikke imponerede.

Konsekvensen for skovejerne

For det første har den langsommelige behandling givet ejerne et likviditetsproblem. Stort set alle har ryddet op efter stormfaldet, men oprydningstilskuddet udbetales først sammen med tilsagnet.

Men det største problem er, at en lang række ejere af tekniske grunde har set sig nødsaget til at plante i foråret 2015 – altså uden at have modtaget et tilsagn. Hvilket giver en meget ubehagelig situation af usikkerhed.

At vente til foråret 2016 ville give en stor indvandring af ukrudt, som ville vanskeliggøre plantningen. Især hvor der søges om pesticidfri tilplantning, ville en sådan udsættelse være meget uheldig. Det ville samtidig betyde et spildt produktionsår.

Endelig har Styrelsen meddelt, at de (få), der har fået deres tilsagn og har plantet her i foråret, ikke vil få deres tilskud udbetalt, før alle har fået deres tilsagn. Også det vil være etlikviditetsmæssigt problem. Og med risikoen for, at det for nogen først bliver i 2016 kan det også blive et skattemæssigt problem, idet man så vil have udgiften og indtægten fra tilskuddet i to forskellige regnskabsår.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne