Den svenske formiddagsavis Expressen skriver i sin leder den 23. marts 2008 under overskriften ‘Slagtningen af skoven’:

‘Harald Holmberg i Lycksele er dømt til at renafdrive sin skov. Länsrätten i Umeå bestemte for nylig, at Skovstyrelsens tidligere påbud står ved magt: Harald Holmberg må ikke forynge sin skov ved den såkaldte naturkulturmetode, men skal iværksætte renafdrift.

Det er en skammelig dom. Den strider imod den moderne opfattelse af biodiversitet og bæredygtighed, og den strider imod den svenske skovlov, hvor det i paragraf 1 hedder: ‘Skoven er en national ressource, som skal behandles, så den giver et godt udbytte, samtidig med at biodiversiteten fastholdes. Desuden skal der tages hensyn til andre almene interesser’.

(Forklaring: Naturkulturmetoden, som tidligere i Sverige kaldtes blädning, svarer til det, der hos os kaldes plukhugst. Det er en hugst- og foryngelsesform, somman anbefaler i såkaldt naturnær skovdrift i Danmark. Denne hugstform var det normale i Sverige til op i 50’erne, hvor renafdrifterne slog igennem, først og fremmest på grund af skovbrugets mekanisering.)


Nordsvensk skov

Lederen slutter:
‘I dommen mod Harald Holmberg tager länsrätten udelukkende hensyn til træproduktionen og nævner intet om biodiversiteten eller om andre almene interesser. Länsrätten dømmer som om skoven blot og bart er en træfabrik.

Efter et halvt århundredes renafdrifter er størstedelen af de svenske skove forvandlet til plantager, og i dag findes ikke meget tilbage af den gamle, variationsrige skov – netop den slags naturskov, som Harald Holmberg vil bruge, uden at forbruge.

Det er en skam og en hån modalle oplyste skovdyrkere, at han nu skal tvinges til at renafdrive og dermed ødelægge sin skov.’

Baggrunden for dommen er naturligvis den, at den svenske træindustri er i akut mangel på træ, og derfor er det enhver svensk skovejeres nationale pligt at være med til at bidrage til denne industris forsyning.Dommen understreger, at denne pligt er altså ikke bare en moralsk, men også en juridisk pligt.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

NB: Som man vil bemærke, kommer denne historie på vor hjemmeside den 1. april. Fra de tidligere år ved den opmærksomme læser, at man ikke altid kan stole på artikler, der bliver bragt på denne hjemmeside på netop denne dag.

Passerhistorien mon? Eller er det blot en ondsindetbagtalelse af vort svenske broderfolk – ud fra en blanding af mindreværdskomplekser og hævnfølelse på grund af tabet af Skåne, Halland og Blekinge for 250 år siden?

Hvis du tror, at der er tale om en aprils-spøg,tryk på det første link.
Hvis du tror, at ovenstående er korrekt, tryk på det andet link.

By: Per Hilbert