Etablering af den første skovdyrkerforening i Bosnien. Det er en af de sejre, som Danish Forestry Extension (DFE) opnåede i 2018.

– Det lykkedes for DFE at etablere landets første kantonale skovdyrkerforening i Bosnien. Det skete i samarbejde med den lokale partner Forestry Enviromental Action (fea). Den stiftende generalforsamling i Bosnien blev afholdt i oktober 2018, fremgår det af DFE’s beretning for 2018. DFE er Skovdyrkernes internationale afdeling.

I beretningen uddyber direktør Flemming Sehested, at den nye bosniske forening i sin korte levetid allerede har nået at høste anerkendelse hos de lokale myndigheder.

Stabil økonomi

Økonomisk set har året udviklet sig fornuftigt. Regnskabet viser et overskud efter skat på 328.000 kroner.

Resultatet er højere end det oprindeligt budgetterede, og bestyrelsen anser årets resultat som acceptabelt. Ifølge direktør Flemming Sehested skal den øgede indtægt ses i lyset af, at første fase af et projekt skulle afsluttes tidligere end kontraktligt aftalt.

Læs mere i næste nummer af Skovdyrkeren.

Danish Forestry Extensions 2018-beretning kan læses i sin helhed vialinket her

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne