I perioden primo 2013 til ultimo 2015 gennemførte DFE et projekt i Nepal finansieret af Nordic Development Fund. Projektet handlede forbedre såvel indtægtsgrundlaget i lokale landsbysamfund.Det skete ved at tilpasse dyrkningsgrundlaget til klimaændringer gennem en kommerciel, bæredygtig udnyttelse af medicinplanter.

Projektet gennemførtes i samarbejde med Wildlife Concervation Nepal, BioSynergy A/S samt Biosys ltd. De to sidstnævnte er henholdsvis en privat nepalesisk og en privat dansk virksomhed.

Samarbejdet med private virksomheder betød, at projektet adskilte sig fra andre typiske udviklingsprojekter ved at markedsadgang / afsætning var sikret på forhånd. En nærmest kronisk mangel ved de fleste NGO-projekter.

Projektet formåede at tiltrække væsentlig interesse fra donor-side, og har således haft besøg af fagligt interesserede ved adskillige lejligheder.

Senest har Nordic Development Fund udarbejdet og publiceret en artikel om projektet.

jos@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne