En skov kan designes på mange måder, Illustrationer fra Skovinfo nr. 16.

Når vi Skovdyrkere designer en skov, vil vi gerne skabe noget der kan være til gavn og glæde for mennesker og natur i mange generationer frem, men der er særligt én person vi har i tankerne og det er dig, som rejser skoven.

Vi gør os en masse tanker om hvordan vi kan forme skoven så den passer perfekt til dig, og det du drømmer om ved skoven, men for at det skal blive din personlige skov er dette ikke nok. Du skal også selv være med til at slå stregerne, selv være med til at finde på og derfor holder vi alle muligheder åbne.

Vi binder os ikke op på bestemte plantekoncepter, hvor man kun kan vælge bestemte arter eller plantesystemer. Det at finde på og være kreativ tager måske tid, men det er vigtigt at vi tager os denne tid.

Den første skitse er ikke det endelige projekt. Du skal have tid til at tænke videre over det, snakke med familien, og evt. vende tilbage til skovfogeden med spørgsmål m.m.

Vi møder mange forskellige ønsker til de skove som vi planter, f.eks. skove hvor der skal tages specielt hensyn til vildtet og jagten, særlige naturhensyn, børnevenlig skov, skov der skaber læ ved ejendommen, energiskov, produktionsskov og mange andre hensyn.

Man kan sagtens tage flere hensyn på samme tid i en skov, kun få af de nævnte hensyn konflikter. Der kan f.eks. være en konflikt mellem en produktionsskov og en skov der skal tage optimalt hensyn til skovens natur, men det kan som regel godt lade sig gøre at finde et passende kompromis, der gør at alle ejerens ønsker kan tilgodeses.

Netop fordi det er muligt at tænke flere hensyn ind i skoven, giver det også god mening f.eks. at have hensyn til produktion og naturhensyn med, også ved en skovrejsning hvor disse ting ikke er prioriteret af skovejeren.

Når man planter skov er det væsentligt at overveje om man kan opnå tilskud til projektet.

I hovedtræk er der 4 tilskudsmuligheder: Skovrejsningstilskud, Tilskud til landskabs og biotopforbedrende beplantning, energiskov, vildtplanter. Vælger du at plante din skov med tilskud, er der en lang række betingelser der skal overholdes og disse betingelser kan betyde, at en ejer må gå på kompromis med sine egne ønsker til skoven og enkelte ejere vælger derforat plante uden tilskud for at være helt fri af disse betingelser.

Som regel kan det dog lade sig gøre at plante en skov med tilskud, som opfylder ejerens ønsker.

Det er vigtigt at du som ejer vælger en skovfoged som kan overskue reglerne i tilskudsordningerne, enkeltbetalingsordningen, som har erfaring med plantning, erfaring med pasning af unge kulturer og erfaring med skovdyrkning også i gammel skov.

På denne måde kanI sammen skabe en skov der opfylder dine ønsker nu og her, og som på lang sigt kan udvikle sig til et smukt monument.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne