Udseende og udbredelse af douglasgran

Douglasgranen kendes let på sine friskgrønne, bløde nåle og spidse brune knopper, der ligner bøgeknopper. Ældre træer får lange, uregelmæssige furer i barken. Douglasgranen har en stor udbredelse i det vestlige Nordamerika. Der er meget store vækstforskelle imellem provenienserne. De pålideligste provenienser får vi fra lavtliggende, kystnære områder i staten Washington og fra Britisk Columbia.

Dyrkning af douglasgran 

Douglasgranens fordringer til jorden er ikke store. Den udvikler sig særlig godt på mellemgode, lidt tørre jorder, som f.eks. på den midtjyske højderyg, hvor douglasgran har en betydelig større produktion end rødgran.

Douglasgranen tåler ikke vinterfrost særlig godt, og efter varme dage i foråret, hvor jorden er frossen, kan den lide stærkt af fordampningstab, og nålene bliver brune og kan visne.

Vind og storm

Douglasgranen slides meget af vind, og unge bevoksninger vælter let i storm, navnlig hvis de er plantet tæt. Når douglasgranen bliver 40–50 år, står den dog meget godt fast.

Produktion og salg af douglasgran

På egnet jord producerer douglasgran 20–30 pct. mere end rødgran, men den er også dyrere at plante, og risikoen for skader er større. Den kan derfor ikke siges at være generelt egnet til småskovsbruget – dog er den en vigtig art ved plantning af 2. generation i hedeplantagerne, og den er velegnet til efterbedring i hullede løvtræforyngelser, hvor den dog skal beskyttes mod fejning.

Douglasgranens ved er meget værdifuldt. Dets kerne er varig, men man skal dog ikke gøre sig håb om at kunne frembringe de samme finringede kvaliteter, som importeres fra Amerikas urskovsområder under betegnelsen Oregon-pine. Hvis man vil lave gode kvaliteter af douglasgran, bør et passende antal stammer opkvistes, mens de er unge. Det gøres i et par tempi til 8–10 meters højde.

De unge effekter er ikke gode og betales dårligere end rødgran, men kerneveddet af ældre træer er anvendeligt til bådebygning m. v. Hovedparten af produktionen må man dog nok regne med at skulle sælge til samme formål som rødgran, og hvis man vil dyrke douglasgran, kan man blande den med rødgran, f.eks. ved at plante hver anden række med rødgran og hver anden række med skiftevis rødgran og douglas.