Mange private skovejere kæmper med at overbevise SKAT om, at deres skovbrug er erhvervsmæssigt. Konsekvensen af at blive ’dømt ude’ er, at udgifter ikke kan trækkes fra i anden indkomst, og at det kan være svært at opretholde momsregistreringen, idet driften bliver karakteriseret som privat hobby- eller fritidsvirksomhed. Hvilket kan have store økonomiske konsekvenser.

Nu ser det ud til, at Naturstyrelsen er ved at få et tilsvarende problem. Ikke helt det samme, men det snerper derhenad. Styrelsen har fået brev fra en række kommuner, der ønsker at ændre beskatningen af statsskovene – blandt andet med henvisning til, at ’skovens driftsplaner nu indeholder en lang række hensyn til biodiversitet og fritidsformål – og at hovedfokus ikke er at drive skovbrug for at tjene penge på tømmer’.

Statsskovene er ved en politisk aftale anderledes beskattet end de private skove. Når der er tale om ’erhvervsmæssigt skovbrug’ betaler man grundskyld. Indkomstskat kommer aldrig på tale, da virksomheden samlet set altid kører med underskud – som betales over finansloven. Hvis der ikke er tale om erhvervsmæssigt skovbrug, skal man imidlertid ikke betale grundskyld, men i stedet en såkaldt ’dækningsafgift’.

Problemet er, at dækningsafgiften er 4 gange større end grundskylden. Hvis kommunerne generelt kommer igennem med deres synspunkt, vil det betyde en ekstra skattebyrde på 120-160 millioner for statens skove samlet. Penge, som så enten skal bevilliges ekstra på finansloven, eller som må tages som en besparelse på udgifterne til biodiversitet og fritidsformål.

På en måde kan man sige, at Naturstyrelsen ligger, som de selv har redt. De har i snart mange år stort set udelukkende profileret sig på deres indsats for biodiversiteten og friluftslivet. Og fuldstændig nedtonet skovenes rolle som træproducenter. Et blik på Naturstyrelsens hjemmeside understreger dette.

Der er nu lagt op til et politisk slagsmål om sagen, men det vurderes som tvivlsomt, om kommunerne får held med deres argumentation. Men private skal også være opmærksomme på, at jo mere de i driften fokuserer på ikke-produktionsmæssige ting, jo større problemer kan også de få med SKAT.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne