Afgørelse:

Torsdag d. 16. januar 2014 afgjorde Stormrådet, at de to stormfald, som ramte Danmark – henholdsvis d. 28. oktober og d. 4. december – er af en størrelse, der udløser forsikringsdækning og genplantningsstøtte.

Stormrådet afgjorde ligeledes, at der var tale om stormfald i hele landet. Dette betyder, at det vil være muligt for alle stormfaldsramte skovejere i hele landet, at ansøge om genplantningsstøtte – forudsat de har tegnet en stormfaldsforsikring.

Hvad venter vi på ?

Naturstyrelsen skal snarest som følge af afgørelsen udarbejde en vejledning, der kommer til at indeholde regler, betingelser, tilskudssatser, et anmeldelsesskema m.v.Vi skal nok orientere om detteher på hjemmesiden, så snart det er på plads.

Stormramte ejere skal senest den 15. marts anmelde deres stormfald til det forsikringsselskab, hvor de har deres stormfaldsforsikring. Anmeldelsesskemaer er dog endnu ikke udarbejdet.

Afgørelsen kommer formodentlig til at påvirke træartsvalget i genplantningen. Uden tilskud er der ingen tvivl om, at genplantningen ville blive helt domineret af nåletræ. Det kan mange steder også være fornuftigt ud fra en skovbrugsmæssig betragtning, men tilskuddene vil nok give et mere varieret skovbillede i de nye skove.

Skovrider Rasmus Grønborg Bak

By: Rasmus G. Bak