Lysåbne arealer i skov er atter støtteberettiget, hvis arealet er over 0,3 ha stort, der slås en gang årligt, arealet holdes i god landbrugsmæssig stand og landbrugsdriften ikke er hæmmet af andre aktiviteter på arealet.

Det er ikke hverdagskost for en landmand at en afgørelse bliver omgjort, man får en undskyldning og at denne danner grundlag for en ændring i praksis. Det er ikke desto mindre det deltagerne ved det årlige landbrugsseminar var vidne til idet etcentralt oplæg på seminaret omhandlede støtteberettigede græsarealer og betydningen for gamle afgørelser.

Siden en revisionskritik i 2008 af at der blev givet landbrugsstøtte til græsarealer i lufthavne, har NaturErhvervstyrelsen underkendt en række (ca 500 stk) tidligere afgørelser og her krævet støtten tilbage fra perioden 2005 til 2009. Dette krav ramte lysåbne arealer i skov, lufthavne og rekreative arealer.

Mange følte en uretfærdighed af at måtte betale støtte tilbage, som var modtaget i god tro… og en kontinuerlig tordnen om at lysåbne arealer i skov ikke var landbrugsdrift, selv om der blev taget slæt og ikke anvendt til andre formål, medførte at de fleste opgav af søge støtte til disse arealer fremadrettet.

Efter ‘Lufthavnssagen’ har NaturErhvervstyrelsen taget skeen i den anden hånd og i løbet af den kommende uge vil henved 200 af de 500 berørte lodsejere få et brev om at afgørelsen var forkert og at de vil få penge tilbage fra 2009 til det år de stoppede med at søge støtten. Ligeledes vil man får betalingsrettighederne på arealet tilbage.

Der er dog stadig ca. 300 berørte lodsejere som NaturErhverstyrelsen ikke kan grave frem i arkiverne. Der er derfor udsendt en efterlysning, hvor man kan indsende en blanket og en kopi af afgørelsen, hvis man har en areal der er underkendt alene på aktivitetskravet. Det vil sige at hvis arealet blev dømt ude pga. størrelse, for mange træer eller aktiviteter der hæmmede landbrugsdriften kan sagen ikke tages op igen.

På NaturErhverv.dk står der nedenstående i tilskudsguiden for grundbetaling og grøn støtte.

På det areal, som vi genoptager, har der foregået både en landbrugsaktivitet og en ikke-landbrugsaktivitet. I vores tidligere afgørelser, før EU-Domstolens dom den 2. juli 2015, har vi lagt vægt på, om hovedformålet med arealet var landbrug.

Ifølge EU-Domstolen, er det afgørende, at landbrugsaktiviteten ikke må være væsentligt hæmmet af andre ikke-landbrugsaktiviteter.

Vi vil ved den ny vurdering lægge afgørende vægt på, om der har foregået en landbrugsaktivitet på et areal. En landbrugsaktivitet vil typisk være dyrkning af græs med henblik på slæt eller afgræsning.

Vi vil også vurdere, om landbrugsaktiviteten har været hæmmet af den ikke landbrugsmæssige anvendelse. Golfbaner, haver, parker, sportsanlæg, start- og landingsbaner i lufthavne samt militære øvelsesområder er eksempler på arealer, der normalt ikke er støtteberettigede.

Læs mere om støtteberettigede græsarealer.(pdf)

Læs også:Efterlysning: Sager om arealstøtte 2005-2015

Læs også:Op mod 500 landmænd får ny vurdering i sager om landbrugsstøtte.

VidenCenter Landskab 29. januar 2016

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne