Efterspørgsel på biomasse fremmer biomasseoptimeret skovdyrkning. Princippet fremgår af skitsen fra ‘Træ til Energi’ – Klik på billedet for større visning.

I går afholdte Vækstforum Nordjylland og Fleks Energi en konference om biomasse i fjernvarmesektoren. En af oplægsholderne var vicedirektøren for Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, og han understregede atbiomasse i form af halm, skovflis og træpiller er vigtige brændsler nu og i de næste 25 år.

Hovedbudskabet fra Dansk Fjernvarme er således: Biomassen er med til at sikre fjernvarme til en konkurrencedygtig pris samtidig med at fjernvarmen udfaser kul og andre fossile brændsler. Derfor er biomasse mange steder det oplagte og miljøvenlige valg.

Næste skridt – Biomasseoptimeret skovdyrkning?

Udmeldingen fra Dansk Fjernvarme luner de danske skovejere og kan forsikre dem om at der også i fremtiden vil være efterspørgsel på flis. Det er en forudsætningen for at detbåde er dyrkningsmæssigt og økonomisk snusfornuftigt at `biomasseoptimere´ skovdyrkningen ved atindplante pionertræer i kulturerne med henblik på et tidligt udtag som flis.

Læs mere om: Biomasseoptimeret skovdyrkningog tag ensnak med din skovfoged inden du går i gang.

Du kan læse artiklen fra Dansk Fjernvarme her: Biomasse er rygraden i varmeforsyningen

VidenCenter Flis 9. juni 2016

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne