Som skovmand har man ofte sagt, når folk har henvendt sig med sundhedsproblemer i deres træer: Du skal ikke bekymre dig, det går over, det er en del af de naturlige variationer, der altid har været i naturen.

Men efter elmesygen og askens toptørre er vi nok blevet mindre kække og mindre hurtige til at afvise, at synlige skader kan være begyndelsen til noget større.

Desuden har man set problemer i eg i andre europæiske lande, f.eks. ‘Acute Oak Decline’ i England. Derfor har forskerne ved Københavns Universitet i de seneste år prøvet at finde ud af, hvad der foregår i de svækkede egebevoksninger, der kan ses en del steder. Der er nu udarbejdet en rapport (ikke på nettet endnu), hvor en række forhold er undersøgt, især omkring vandforholdene i bevoksningerne.

Vi må desværre konstatere, at forskningen endnu ikke kan give et klart svar vedrørende årsagen – eller årsagerne. Men en hovedinteresse samler sig om grundvandstanden under bevoksningerne. Hvor der er en meget høj vandstand, er der stor risiko for midlertidig eller permanent roddrukning. Rødderne behøver ilt, og der er ingen ilt i vandmættet jord. Men hvorfor problemer nu – det har jo altid regnet i Danmark?

Det undersøges også om de afløvninger, vi i visse år ser i egebevoksningerne som følge af sommerfuglelarver, kunne være medvirkende til problemet. Denne afløvning betyder givetvis, at træerne suger mindre vand op, hvorved grundvandstanden stiger yderligere i visse år.

Hold grøfterne oprensede

Men uanset, hvordan årsagssammenhængen er, så tegner der sig alligevel to anbefalinger, som både kommer fra forskerne og fra praktikerne på de berørte skovdistrikter:

Vi må således konstatere, at en af tidens modetendenser indenfor det, man kalder naturnært skovbrug, nemlig ’naturlig hydrologi’, i hvert fald ikke kan anbefales, når det drejer sig om eg på kraftig jord. Det vil uden tvivl give disse bevoksninger et dødsstød.


I den svækkede bevoksning er grøfterne renset op for nylig. Vandstanden meget høj – alt for høj

Flere af de tilstedeværende skovfolk tilstår imidlertid, at noget af egen på distrikterne i sin tid er plantet på ganske lav jord, f.eks. på gamle engarealer. Derfor måske ikke optimale voksesteder. Men netop på sådanne steder er det derfor vigtigt at vedligeholde det eksisterende grøftesystem, hvis bevoksningerne skal holde sig sunde til afdrift. Der er mange penge på spil.

Der er et link til rapporten herunder.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne