Efter velkomst og generel orientering om Løvenholms historie og drift ved godsinspektør Jens Chr. Dahl kørte vi i skoven til 3 punkter.

Træartsforsøg

Tilbage i 1965 anlagde Statens Forstlige Forsøgsvæsen 13 træartsforsøg rundt om i landet med 12 forskellige træarter. 10 nåletræer samt eg og bøg. Løvenholm anlagde det ene forsøg på gammel landbrugsjord. Vi gik en tur rundt gennem forsøget og kunne sammenligne de forskellige træarter. Grandis har produceret klart mest træ 1.600 kbm over hele perioden mod sitkagranens 1300 kbm, douglas 1150 kbm, rødgran 1075 kbm, japansk lærk 800 kbm, bøg 535 kbm og eg 340 kbm. En stor forskel mellem de forskellige træarter, som var let at se i felten også. Det var også bemærkelsesværdigt hvor meget naturlig foryngelse der havde indfundet sig under mange af nåletræsarterne.

Kronvildtskader

Kultur med lærk, douglas og grandis, hvor næsten kun lærken er uskadt

Løvenholm havde ca. 50 stk. kronvildt tilbage i 1950’erne. Allerede dengang var der skader. Nu er bestanden 400-450 stk. og der er massive skader. Vi gjorde holdt ved en blandingskultur med lærk, douglas og grandis, hvor der på trods af hegning næsten kun var lærk tilbage. Løvenholm har forsøgt at regne på kronvildtomkostningerne vedrørende skrælning, tilvæksttab, kappeplantning, hegn og afgrødeskader i landbruget og ender i omegnen af 1,4 mio kr. årligt på 3.345 ha – svarende til 417 kr./ha. Kronvildt er dyre at have på kost.

Juletræsdyrkning

På Løvenholm dyrkes juletræer på store sammenhængende arealer

Løvenholm dyrker kun juletræer på landbrugsjord med fornuftig arrondering. Efter 2 omdrifter, hvor salget af juletræer har ramt perioder med høje priser forsøges nu at etablere en jævn alderklassefordeling, så mængden af juletræer til salg er nogenlunde konstant. I alt stiles efter en driftsklasse på 67 ha i 2022. Salget sker gennem danske grossister og man har en målsætning om en udnyttelse på 80 %.

Dyrkningen er traditionel. Planteafstand: 1,11m x 1,11 m i forbandt plantet med GPS. 19 rækker i blokkene og 4 m kørespor. Der bredsprøjtes indtil stabklipning, hvorefter der rækkesprøjtes. Træerne formklippes og topskudsreduceres. Målet er at sælge store træer over 1,75 m.

Vi havde en dejlig aften selv om vinden gjorde det lidt svært at høre. En stor tak skal lyde til Løvenholm Gods der stillede 3 mand – Godsinspektør Jens Chr. Dahl, Skovfoged Daniel Hintz og Skytte Kristian Stenkjær.

ukh@remove-this.skovdyrkerne.dk

25. oktober 2023 19:00
Generalforsamling.

Se alle aktiviteter

Din lokale forening

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst

Marsvej 3, Paderup
8960 Randers SØ

Tlf: +45 8644 7317
CVR-nr. 35504117

sno@remove-this.skovdyrkerne.dk

Peder Toftgaard Gregersen

Skovrider

Mobil 40 86 73 17

Bente K. Nielsen

Adm. medarbejder

Mobil

Liselotte C. Lanng

Adm. medarbejder

Mobil

Pia Dyrby Knudsen

Adm. medarbejder

Mobil

Emil Gram Jensen

Skovfoged – Vendsyssel

Mobil 61 20 87 17

Hans C. Graversgaard

Skovfoged – Vendsyssel

Mobil 20 40 07 26

Jakob Kurt Møller Prüfner

Skovfoged assistent

Mobil 93 56 58 19

Lars Skov Andreasen

Skovfoged – Himmerland

Mobil 40 28 72 95

Mads Rosenkvist

Skovfoged – Himmerland

Mobil 23 40 62 12

Michael Rasmussen

Skovfoged – Djursland og Kronjylland

Mobil 40 11 73 17

Søren Ladefoged

Skovfoged – Thy, Mors og Hanherred

Mobil 20 99 23 17

Søren Lundgaard

Juletræsansvarlig

Mobil 22 38 73 17

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.


Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne