Tirsdag d. 24. maj 2022 var der inviteret til sommerekskursion i Vesterskoven, hvor 50 glade medlemmer, skovfogeder og andre interessenter var mødt op til en fælles gåtur i skoven. Der var lagt op til faglig gennemgang og diskussion af traditionel skovdrift ved skovfoged Bjørn Krüger Veng med fokus på flersidig drift, herunder biodiversitet, jagt, herlighedsværdier og træproduktion. Københavns Zoo ved projektkoordinator Eddie Bach og zoolog Signe Ellegaard var inviteret med, eftersom de er i færd med at undersøge biodiversiteten i skoven, hvorved de ville give et bud på artsrig driftsskov og naturbevarelse. I løbet af turen gennemgik vi den traditionelle skovdyrkning med samspillet og zoneringen imellem skovdyrkning og natur. Vi drøftede dobbeltcertificering (PEFC/FSC) samt FN’s verdensmål, og hvilken betydning dette har på den klassiske skovdyrkning. Vi kiggede på den mangesidige drift, herunder forvaltningen af jagt og naturværdier, hvor meget handler om at gøre plads til de små ting i den store skov fx solitærtræer, mindre udkigskiler m.v. Vi besøgte senere nogle engarealer og gjorde flere stop, hvor Københavns Zoo gennemgik aspekterne i deres arbejde med naturen i Vesterskoven. Her drøftede vi konkrete tiltag i biodiversitetens tegn, og spørgelysten iblandt publikummet var stor. Vi afsluttede aftenens skønne skovtur med snak på tværs, kaffe og kage.

Fakta om Vesterskoven:

Vesterskoven udgør et areal på 565 ha., hvoraf de 425 ha. er skovbrugsmæssigt drevet. Skoven udvikles efter bæredygtige og langsigtede principper, hvorfor den drives økologisk og er dobbeltcertificeret (FSC/PEFC). I skoven ønskes værdifuld vedproduktion samtidigt med, at biodiversiteten prioriteres både med hensyn til planter og dyreliv. Hertil drives den med opmærksomhed på at højne den nuværende herlighedsværdi.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne