Ekskursionen til Løvenholm Gods på Djursland vil berøre traditionelle skovdyrkningsmæssige temaer som træartsvalg og behandling, men også kronvildtforvaltning og juletræsdyrkning.

Der findes på Løvenholm adskillige forsøg anlagt og overvåget af Statens Forstlige Forsøgsvæsen (nu Københavns Universitet). Vi vil besøge nogle af disse forsøg og se hvilke erfaringer de har givet.

Løvenholm har en stor population af kronvildt, som påvirker mange aspekter af skovdriften. Den problemstilling vil blive diskuteret på ekskursionen.

Sidst men ikke mindst har Løvenholm en stor produktion af juletræer og klippegrønt. Vi vil høre lidt om produktionsformen og de overvejelser der ligger bag.

Ekskursionen starter kl. 17 og forventes afslutter ca. 21. Foreningen byder på en sandwich og lidt at drikke.

Mødested: Driftsbygningerne ved Løvenholm Slot, Løvenholmvej 70, 8963 Auning.

Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til kontoret på sno@skovdyrkerne.dk senest fredag d. 15. juni 2018.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne