Eksport af råtræ

I de seneste mange år har der været en meget stor eksport af råtræ til Østen. Således eksporteres langt den største del af hugsten af løvtræ fra de danske skove. De seneste par år har eksporten til Østen af nåletræ også fået et stort omfang, men det udgør stadig kun en mindre andel af det samlede salg af nåletræ. Eksportmuligheden har især været brugt til at sælge stort dimensioneret nåletræ og emballagetræ, hvor afsætningen har været attraktiv.

Afhængig af fragtrater og kapacitet.

Eksporten har i høj grad været understøttet af billige fragtrater, grundet en stor overskydende containerkapacitet på skibe fra Europa mod Asien. For nylig har rederierne bredt set annonceret store og øjeblikkelige prisstigninger på containertransport fra Europa til Asien. Råtræeksportørerne har reserveret containere i en periode frem, men det til trods har de ikke kunnet få den aftalte kapacitet. Det har i praksis betydet et øjeblikkeligt stop for hugsten af løvtræ og de sortimenter af nål som eksporteres.

Afsætning gennem andre kanaler

For løvtræ betyder eksportstoppet, at al skovning af bøg og ask reelt er stoppet. For eg og ahorn er der også afsætning til danske savværker, så her afhænger det af den lokale forening, hvorvidt skovningsaktiviteterne skal stoppes. For nåletræ udgør eksporten som nævnt kun en mindre andel, og eksportstoppet får derfor ikke umiddelbart den store betydning. I den enkelte skovning vil der selvfølgelig ske en justering af aflægningen, således at træet kan afsættes bedst muligt i den ændrede situation.

17-03-2017 VC-Råtræ – Kristian Løkke Kristensen

By: Kristian Løkke Kristensen