Den læssede bil gøres klar til den lange tur.

Hos Skovdyrkerne forsøger vi at afsætte vores medlemmers produkter bedst muligt. Eksport af pyntegrønt og juletræer sker gennem vores fælles eksportfirma – Green Product. I denne sæson har Green Product afsat på et nyt marked udenfor EU, hvilket vi normalt ikke gør. Det første læs kørte i denne uge, og der er allerede lagt ordre på yderligere læs fra samme kunde.

Da grøntet skal eksporteres ud af EU, stilles der særlige krav til håndteringen af grøntet. Som for alt klippegrønt er det vigtigt at den klippede vare ikke bliver beskidt eller der kommer grene og græs med. For at være helt sikker på at opfylde kravet håndteres grøntet på paller lige fra det læsses i skoven, til det står på bilen. Der stilles også krav om at der anvendes varmebehandlede paller når grøntet pakkes. Det hele kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen, som udsteder et certifikat som er nødvendigt for eksport ud af EU.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne