I Nexø på Bornholm lastede coasteren Westwind således forleden 2000 kubikmeter træ – svarende til 1700 tons. Træet kommer fra forsommerens skovninger på Bornholm. På havnen i Nexø er man glade. Ikke siden 1960’erne har der været udskibet så store mængder fra havnen.

Træet sejles til nordtyske savværker, hvor efterspørgeselen er god, og priserne derfor fornuftige, siger skovfoged for Skovdyrkerne på Bornholm Steffen Jørgensen til TV2.

Eksporten er et led i Skovdyrkernes strategi om at sælge mere direkte til udenlandske aftagere. Det sker med henblik på at kunne tilbyde vore ejere i hele landet bedre priser for træet, siger Svend Christensen, sekretariatschef hos Skovdyrkerne.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne