Der er tendens til, at lodsejere behandles dårligere og dårligere, når staten eksproprierer jord fra skovejendomme.

Det påpeger Henrik Fredslund-Petursson, skovriderved Skovdyrkerne Syd.

Han forklarer, at skovejere risikerer at få pålagt restriktioner. Han nævnereksempler som rydningspligt til evig tid og fuldt erstatningsansvar, hvis træer vælter ind over jernbanespor, el-ledninger og lignende.

– Derfor handler det virkelig om at være vågen som lodsejer, hvis man præsenteres for en ekspropriationssag, råder skovrideren.

For lav erstatning

En af de skovejere, som har en igangværende ekspropriationssag, er Hans Henrik Algreen-Ussing, ejer af Tirsbæk Gods ved Vejle.

Staten eksproprierer et tre kilometer langt bælte fra skovejerens ejendom. Bæltet følger jernbanen og arealet skal benyttes af Banedanmark i forbindelse med udbygning af banen til el-drift.

Han accepterer ikke det erstatningstilbud, som han er blevet præsenteret for af ekspropriations-kommissionen.

– Vi afgiver jordstykket langs jernbanen, og det er ok. Men på vores tilstødende areal op til det eksproprierede bælte får vi pålagt begrænsninger, og vi mener, at erstatningen er for lav, siger han.

Kommissionen har lagt op til at pålægge ejendommen flere restriktioner.

– Vi må ikke dyrke højstammet skov. Vi skal holde arealet ryddet til evig tid – efter Banedanmarks forskrifter. Der må ikke vælte træer ud på jernbanens køreledninger. Sker det, så bliver vi holdt erstatningsansvarlige, siger Hans Henrik Algreen-Ussing.

Læs mere i den nye oktober-udgave af Skovdyrkeren, som udkommer i denne uge.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne