… træerne voksede ikke ind i himmelen

En velkendt huskeregel, der til tider fortrænges i kampens hede, er: »Hvis det lyder for godt til at være sandt – så passer det nokikke«. Årets juletræsæson gik på de fleste områder rigtig godt – men den fik en træls afslutning, som kommer til at trække spor ind i 2008.

Markedsåbning

For første gang inden for de sidste 10 år var der i 2007 allerede fra før handelssæsonen en fælles forståelse blandt både købere og sælgere om, at der var for få træer i markedet. Denne situation er velkendt og velbeskrevet fra tidligere artikler.

Hvor mange træer, der var i underskud, var naturligvis svært at opgøre; for det første kan udbudet i nogen grad geares efter den nedre kvalitets- og højdegrænse, og for det andet er efterspørgslen ikke stabil. Men der blev, bl.a. fra brancheforeningen, talt om en underforsyning i på 15-20%.

Markedet reagerede med aggressive opkøb, der:

I 2007 udgaven var der især tale om ”auktionstræer” eller ”IV’ere” med 4 grenkranse og en top på »de fleste træer«. Det var fra starten klart for både køber og sælger, at en del af disse træer skulle komme fra ‘de sidste, overgemte og dårligt passede kulturer fra de foregående års flodbølge’.

Sæsonafvikling

I sæsonafviklingen er der travlt. Rigtig travlt. I takt med at pendulet er svunget fra ”købers” til ”sælgers” marked, har der samtidig været en tilskyndelse til at tilgodese producenterne i forbindelse med den pressede afvikling. Og i et marked der ’skriger på træer’ er det en forståelig, men alligevel risikabel reaktion at give skovningen fri for alle kvaliteter og højder, »så de kan blive klar i en fart«. Det skete i vid udstrækning i 2007.

Denne realitet holdt sig frem til midt i uge 49 (primo december) inden de første advarselssignaler kom: nogle – især tyske – kunder begyndte at være mere tøvende med hensyn til de sidste læs.

Situationen udviklede sig helt anderledes end tidligere år, hvor ’det sene marked’ har været ret varmt og måske endda indebåret stigende priser til de sene spillere. Der var stadig efterspørgsel »efter god ON kvalitet fra 175 og op« – men markedet for små og decideret dårlige træer blev først kølnet og siden frøs det helt til.

På dette tidspunkt er »point of no return« passeret for langt de fleste juletræer; hvis de ikke allerede er klar på paller, er de som minimum skovet og deres skæbne beseglet – så der er kun ét at gøre: toget kører videre…

Konklusion

I en tur i helikopteren over juletræssæsonen 2007 må man skelne mellem de forskellige agenter i markedet:

Producenterne: De danske producenter har haft den bedste sæson i nyere tid – og det var tiltrængt. Priserne er steget, der er udsolgt og man har fået vide rammer både hvad angår kvalitet og oparbejdning. På kort sigt kan man her isoleret set kun være tilfreds.

Danske operatører: Billedet er her mere broget. Mange har givetvis haft en god sæson uden restlagre – men rigtigt mange danske eksportører blev fanget i nedkølingen af markedet og havde lagre af skovede træer, som måtte afvikles på ringere vilkår – nedsatte priser og ”sale or return”-løsninger, hvor træerne blev videredistribueret til salgsstederne, men på eksportørens risiko – eller de blev stående i Danmark til efterfølgende destruktion med tab til følge, men mere begrænset negativ virkning i markedet.

Den dårlige sæsonafslutning samt det faktum, at kvalitetsgrænsen har været forsøgt trukket for langt ned, har også resulteret i et meget stort antal reklamationssager, der kan være særdeles bekostelige at udrede.

Det er vores vurdering, at der i Danmark henstår ca. 200.000 skovede men ikke afsatte træer. Dertil kommer et antal træer, som danske operatører hæfter for længere ude i distributionskæden. De resterende træer er altovervejende af ringe – mange særdeles ringe – kvalitet.

De europæiske salgssteder: Den gode nyhed er, at de store, gode træer i Original Nordmann kvalitet er solgt og at slutkunderne i detailleddet har betalt en merpris, der svarer til prisstigningen. Den dårlige nyhed er, at som en kombination af et øget udbud af dårlige træer og af, at vi som udbydere undervejs fik krydset den ’absolutte bundgrænse for, hvilken kvalitet forbrugeren vil acceptere’ var markedet betydeligt overforsynet med dårlige træer.


Det vurderes, at der i alt ligger op imod 1.000.000 juletræer tilbage rundt omkring i Europa – nogle af dem kan ses på billedet, som en tysk kunde harsendt til redaktionen.

Perspektivet for 2008

Selv om man som producent kan glæde sig over en veloverstået sæson, bør man huske … at det kun har været en rigtigt god sæson, hvis ens kunder har det på samme måde. Det er ikke tilfældet i år, og vi vil fra kundernes side blive mødt med en del skepsis til sæson 2008.

Hovedpunkter fra kunderne vil være:

Dette billede er for så vidt korrekt – men kun delvist; der var ikke for mange af de gode træer i de kendte kvaliteter i form af ON træer samt ordentlige kædetræer – ”blåhvide” – skovet i traditionelle kulturer, og kunderne var selv i høj grad med til at fastlægge den nedre bundgrænse.

Formentlig vil realiteten omkring sæson 2008 blive:

Og så vil mange kunne huske den gamle sandhed: »Hvis det lyder for godt til at være sandt – så passer det nokikke«…

Michael Gehlert
Skovrider

By: Michael Gehlert

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne