En af vore medlemmer, Arild Frederiksen fra Fyn, fik for et års tid siden sin skovrejsning dømt skattemæssigt ude. Hans skovejendom blev karakteriseret som hobby-virksomhed med de negative konsekvenser dette har for driftsøkonomien. Der var tale om en mindre landbrugsejendom, hvor alle marker for 17 år siden blev plantet til med skovrejsningstilskud. Pasningen har været lige efter bogen og alle standarder for god skovdrift.

Sammen med LandbrugsAvisen tog vi sagen op, og bad efterfølgende Dansk Skovforening om at forfølge sagen politisk. Skovforeningen har haft møde med statens Skattekontaktudvalg uden resultat, og derfor henvendte Skovforeningen sig direkte til ministeren, som nu har svaret.

Skatteministeren afviser at ændre på lovgivningen, men vi tolker alligevel hans svar positivt. Skatteministeren skriver bl.a.: ”Det forhold, at skovdrift har en lang vækstperiode, betyder ikke i sig selv, at skovbruget ikke kan anses som erhvervsmæssigt.” Det må betyde, at hvis alle øvrige forhold omkring driften signalerer erhverv, så vil det forhold, at der ikke har været indtægter på en skovrejsning i 17 år, ikke føre til udelukkelse fra erhvervs-status.

Krav til erhvervsmæssig status

SKAT foretager altid en samlet vurdering, hvor en lang række forhold spiller ind. Men altså ikke mere den tidsmæssige faktor.

Vi har i en tidligere artikel her på hjemmesiden (se link herunder) beskæftiget os med dette. I sin vurdering af den konkrete ejendom ser SKAT på,

Disse forhold er der ikke ændret på. Bortset fra, at det altså er præciseret, at ’før eller siden’ altså ikke skal forstås som nødvendigvis 3 eller 5 år, men en betydelig længere periode – i hvert fald, hvis der er tale om en skovrejsning.

Vi minder desuden om, at det overskud, der tales om, er uden at ejers indsats og forrentningen af egen­kapitalen medregnes – som følge af den særlige lempede ligningspraksis, der gælder for land- og skovbrug.

Vi hører gerne om andre sager

Skovdyrkerne og Skovforeningen hører gerne om fremtidige afgørelser på dette område, så vi kan følge op på, om Skatteministerens melding slår igennem i den praktiske sagsbehandling

Advokatbistand

Vi minder om, at advokatfirmaet Tommy V. Christiansen har tilbudt Skovdyrkernes medlemmer, at de uden beregning kan kontakte firmaet i en given skatte-, told- moms eller afgiftssag med henblik på en vurdering af,

Firmaet er specialist i denne type sager. Kontakt i givet fald (tb@tvc.dk.) eller Jørgen Frausing (jfr@remove-this.tvc.dk). Men få en vurdering af din egen forening først.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Files:
Svar_Skatteministeren.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne