Er vildtageren af den ene eller anden årsag mislykket, er der stadig en mulighed for at rette op på skaden

De meget hurtigvoksende afgrøder gul sennep, olieræddike og foderraps er alle velegnede afgrøder til sen såning. Sås de i august måned vil de hurtig vokse op og skabe en optimal dækning for vildtet i efterårsmånederne. Ulempen ved gul sennep og olieræddike er, at de falder sammen ved den første nattefrost – men indtil da fungerer afgrøderne fint.

Afgrøderne kan sås på traditionel vis med såmaskine. De kan nemt etableres ved bredsåning (spredning) efterfulgt af harvning så frøene dækkes i ca. 1 cm dybde.

Udsædsmængde for afgrøderne:

Gul sennep 5 kg/ha., Olieræddike 10 kg/ha., Foderraps 7kg/ha

Olieræddike her som efterafgrøde
Olieræddike her som efterafgrøde- Foto: Arne Gejl, Stroco-agro

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne