Vigtigst er nok artiklerne om Forceret Kvalitets Løvtræ (FKL) – en dyrkningsform, som over årene er udviklet af Graversgaard.

Ellers er der især tale om artikler om mere oversete træarter og buske med et potentiale for værdiproduktion.

Bag alle artiklerne ligger det grundsynspunkt, at vi ikke er her bare for sjov, men at vi som skovdyrkere har et ansvar for og en forpligtelse til at bidrage til nyttiggørelsen af den ressource (i form af det skovareal), som vi er blevet betroet.

Links til artiklerne:

Om forceret kvalitets løvtræ (Skovdyrkernes hjemmeside)

Om forceret kvalitets løvtræ (tidsskriftet SKOVEN)

Generelt om ’små træarter til små skove’

Om valnød som skovtræ

Om valnøddeforskning og dyrkning i Tyskland

Om tarmvridrøn som skovtræ

Om glansbladet hæg

Om aronia (surbær)

Om syltetøj af aronia
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus