Landmand og skovejer

Efter et langt liv som landmand, med kvægdrift på en gård ved Gabøl vest for Vojens, valgte Jens Arne Jørgensen og hustru at sælge gården og finde et sted hvor de kunne nyde deres otium. Det skulle være et sted, hvor der var plads til et liv tæt på naturen. Valget faldt på Kildehave, der var en ejendom på 10 ha med primært landbrugsjord, et par mindre søer og et mindre bælte af randskov.

Skovrejsning

På den nyerhvervede ejendom ønskede Jens Arne Jørgensen at kunne følge naturens gang hen over året, at opleve vildtet tæt ved ejendommen, samt at kunne pleje sin interesse for landbrug og skovbrug.

Han kontaktede derfor Skovdyrkerforeningen med henblik på rådgivning omkring skovrejsning og brug af tilskudsordningen til privat skovrejsning.

Skovdyrkerforeningen har efterfølgende ydet bistand med projektering, rådgivning og entreprise.

Renholdelse af nyplatningen har Jens Arne Jørgensen selv stået for. Den har primært foregået med en lille rækkegående traktor, hvorefter der er fastspændt en smal harve.

Skovrejsningen rummer en stor variation i brug af træarter. Den indeholder kulturer med bøg, eg, lind og kirsebær, samt diverse indblandingarter. Hertil kommer adskillige holme med lærk og sitkagran.

Den nye skov

To år efter tilplantning kan man tydelig se resultatet af et plantevalg baseret på kvalitetsmateriale, en omhyggelig projektering og tilplantning, en næringsrig jordbund og nogle gode vækstår, samt ikke mindst Jens Arne Jørgensens grundige renholdelse – skovrejsningen er simpelthen kernesund og i god vækst.

Flere steder når planterne ligefrem hovedhøjde på ejeren, hvilket må siges at være meget imponerende, skovens unge alder taget i betragtning. Der er en stor glæde forbundet med at skabe noget så varigt og positivt som ny skov og det er en fornøjelse at se, når det sker med succes.

Tilskudsordningen til privat skovrejsning

Er man selv interesseret i at plante ny skov eller at udbygge en eksisterende skov, skal man hurtigst muligt kontakte vores kontor på: 75 86 73 88

Ansøgningsfristen for ansøgninger om tilskud til skovrejsning er én gang årligt d. 15. maj 2012.

By: jte

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne