Politik er af og til ganske besynderligt.Det er vel derfor, at man – når noget lige pludselig bliver uforståeligt eller ulogisk – siger, at ‘der er gået politik i det’.

For 10 år siden, da en storm væltede 3,6 millioner kubikmeter træ i de danske skove, var politikerne også rystede, og Svend Auken lovede samfundets hjælp til at genskabe de væltede skove.

Men politikerne stillede under forhandlingerneén betingelse: Skovejerne skulle selv bekoste en forsikring mod stormfald, som kunne dække de basale omkostninger, hvis staten skulle med ind og givestøtte. ‘Noget for noget’ sagde man allerede dengang.

1999: Så mange som muligt skulle med

Faktisk var forslaget fra politikerne, atalle skovejereobligatorisk skulle tegne en sådan ‘basisforsikring’. Med den konsekvens, at alle i fremtiden kunne komme ind under genplantningsordningen, hvis der var behov for det.

Skovbruget protesterede imidlertid over det obligatoriske og slog til lyd for, at det skulle være frivilligt at forsikre sig. Samtidig accepterede man, at kun de forsikrede ville kunne trække på genplantningsordningen. Og sådan blev det.

I et forsøg på at lægge pres på skovejerne blev der imidlertid sat en tidsfrist, inden for hvilken de skulle tegne forsikringen. De fleste skovejere kom med, men en del er dog stadig udenfor. Nogle falder løbende ud ved skovhandler, og mangenye skovejere kommer ikke ind.

For nylig har Skovdyrkerne derfor sammen med Skovforeningenforeslået, at man lukkede op, så at alle, der har lyst, fik mulighed for at tegne forsikringen.

2009: Nu ønsker man så få som muligt med

Men nej. I det forslag til ny lov om stormflod og stormfald, der netop nu er i høring, afviser manat lukke op, så at alle interesserede kan tegne forsikringen. Det ikke udtalte argument synes at være, at staten vil sikre sig, at der i tilfælde af et nyt stormfald erså få som muligt, der er berettiget til at få støtte til genplantning med robust skov.

‘Man har et standpunkt, til man tager et nyt’, som en kendt politiker sagde. Det seneste standpunkt er det billigste for samfundet.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne