Resultaterne kommer fra et engelsk universitet og er offentliggjort i tidsskriftet Nature Climate Change. Studiet sammenligner dog ikke med de gevinster, der vil være ved at erstatte de fossile brændsler.

Hvis nogen skulle blive bekymrede, så er det vor opfattelse, at poppel- og pileplantere i Danmark ikke skal lade sig skræmme af sådanne løsrevne og ubekræftede oplysninger.

En kommentator i Ingeniøren sammenligner ironisk med ulykkerne på det japanske atomkraftværk og konkluderer, at nu må Tyskland forbyde træplantning (!)

Det oplyses samtidigt, at afbrænding af fossile brændsler til sammenligning forårsager 500.000 for tidlige dødsfald i Europa årligt.

Nej – plant I bare videre. Det er i øvrigt snart plantetid. Vi opfordrer til at få bestilt planter snarest, især poppel som i sidste sæson hurtigt blev udsolgt.

Per Hilbert
Seniorkonsulent

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus