Er du interesseret i skovdyrkning kombineret med vildtpleje og jagt,og har du lyst til at udvæksle erfaringer ogviden med andre skovejere, så ringtil Skovdyrkerne Syds kontor, tlf.: 75 86 73 88og tilmeld dig.

På møderne vil Skovdyrkerne Syd stille meden tovholder og faglig sparingspartninger for at sikre det faglige niveau.

Deltagerne afsætter en møderække á 2-3 timer, hvor ideér deles og man inspirerer hinanden indenfor nærmere udvalgte emner. Af hensyn til deltagernes nytteværdi fastsættes emnerne af deltagerne. Det er vigtigt at deltageren er indstillet på både at lytte og blive lyttet til når der deles erfaringer.

Mødet foregår på en lokalitet, hvor emnet bedst behandles. Det kan f.eks. være i skoven, en virksomhed eller noget helt tredje.

Der er deadline for tilmelding pr. 1. november. Deltagerantal skal minimum være 10 personer. Prisen er 1.500 kr. pr. deltager for 5 møder.

Viregner med at ERFA-gruppen afholder første møde i foråret 2014.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne