Det kan være svært at vurdere, om et græsareal i en skov er berettiget til landbrugsstøtte. Det skyldes det sære forhold, at reglerne eranderledes end for almindelige græsmarker i det åbne land. Der stilles for græsarealeri skovet særligt krav til dokumentationen for, at arealet bliver brugt landbrugsmæssigt.

Formodentlig fordi man har mistanke om, at sådanne åbne arealer i skov i nogle tilfælde kan være vildtagre eller bare holdes åbne af hensyn til æstetik, biodiversitet eller lignende.

For at undgå, at nogen kommer i klemme ved at søge på arealer, der ikke er støtteberettigede, har NaturErhverv sammen med Naturstyrelsenudarbejdet et faktaark og en guide om reglerne.

Guide Er dit græsareal i skov berettiget til grundbetaling?

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne