Projektets mål er at effektivisere trækæden fra skovene til industrien og varmeværkerne, blandt andet ved at finde en enklere måde at håndtere flisen på. Hele projektet sigter mod at skabe et bedre økonomisk resultat for skovejeren.

Der vil blive set på skovdyrkningssystemer og træartsvalg, som kan øge produktionen og fremskynde udtaget af biomasse og gavntræ. Målet er bl.a. at udvikle en app til maskinførere og beslutningstagere i skovbruget, så de kan sammenligne operationerne og få et billede af effektiviteten fra opgave til opgave.

Skovning, udkørsel og flisning er skovdriftens mest omkostningstunge og brændstofforbrugende operationer, så selv små forbedringer vil have stor indflydelse på driftsøkonomi og klimaaftryk.

Den tekniske udvikling på maskinområdet ikke går så stærkt som tidligere. Projektets partnere mener derfor, at fremdriften i skovbruget fremover i højere grad må baseres på bedre tilrettelæggelse af arbejdet.

I den indledende fase indsamles de mange erfaringer, der allerede findes i europæisk skovbrug.Projektet beskriver selv sit ambitiøse mål som ’en datadrevet og videnbaseret revolution af den europæiske skovsektor’. Fokus vil være på effektivisering af skovdyrkningssystemerne og på udvikling af forretningsmodeller for indkøb af ydelser til skovdriften.

Projektets deltagere

Projektet er finansieret af EU’s ’Horizon 2020’ forsknings- og innovationsprogram. På projektets engelske hjemmeside, www.tech4effect.eu, kan man løbende følge udviklingen.

Det er et samarbejde mellem universiteter, skovforskningsinstitutter, industrier og rådgivningsinstitutioner fra Danmark, Norge, Italien, Finland, Østrig, Tyskland og Polen.

I Danmark er projektets ankermænd professor Niels Strange fra Københavns Universitet og Karsten Raae fra Skovdyrkerne, som netop har afsluttet sit arbejde som skovrider hos Skovdyrkerne Øst.

Vi håber, at projektet på sigt kan kaste resultater af sig til gavn for Skovdyrkernes medlemmer.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne