En sikker tro på, at en betydelig stigning i skovproduktionen er mulig i Europas skove – samtidig med at skovene drives bæredygtigt og i respekt for beskyttelsen af deres biodiversitet.

Det var hovedtemaet, da de europæiske skovdyrkerforeninger (skovejerforeninger) i sidste uge mødtes til en konference i Compiegne i Frankrig for at diskutere, hvordan man kan være behjælpelige med opfylde både de europæiske samfunds behov for mere bioenergi og ønsket om at binde mere kulstof i skovene – det sidste af hensyn til mængden af kuldioxid i atmosfæren.

I øjeblikket udnyttes kun 60% af tilvæksten i skovene. Der er derfor store muligheder for at skovene kan bidrage yderligere til EU’s mål om, at 20% af energien i 2020 skal komme fra fornybare kilder, herunder træ. Selv om EU ikke har en egentlig fælles skovpolitik, så er der i 2007 vedtaget en ‘Forest action plan’. Skovejerne fulgte på mødet op på denne plan ved at foreslå en europæisk ‘wood mobilization’.


Fransk blandet løvskov – der er meget mere træ at komme efter

Konferencens enkelte emner var:

Det er som nævnt også en del af EU’s ‘Forest action plan’ at støtte organiseringen af skovejerne i skovdyrkerforeninger, hvorigennem rådgivning og undervisning kan foregå. Konferencen støttede op om denne politik og opfordrede specielt de nordiske skovdyrkerforeninger til at hjælpe med organiseringen af det private skovbrug i de nyligt befriede lande i Østeuropa. I al beskedenhed har De Danske Skovdyrkerforeninger deltaget i en sådan udvikling i de baltiske lande i en årrække. Men behovet er stadig stort i en række syd- og østeuropæiske lande, bl.a. Bulgarien og Rumænien, hvor de potentielle skovressourcer er meget store.


Kongressen blev holdt på Napoleon’s jagtslot i Compiegne

De forsamlede skovdyrkerforeninger udsendte i forbindelse med mødet en deklaration, som sluttede med at udtale en tro på, at landene i EU kan være førende i udviklingen af bæredygtigt skovbrug, i anvendelsen af fornybare energikilder og i bestræbelserne på at bekæmpe klimaændringerne. Alt dette baseret på en stærk skovbrugs- og træsektor, som på på samme tid er værdiskabende og giver beskæftigelse i landene.

For interesserede findes hele deklarationen som en fil herunder.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Files:
europeanforestcooperativesfinaldeclaration26thseptCompiFgne.pdf

By: Per Hilbert