I forhold til skovene bliver der sat 2030-mål for mængden af dødt ved, både stående og liggende i skovbunden, samt flere store træer, og andelen af skov med uens alderssammensætning.

Som konkrete midler til at nå disse mål nævnes naturnær skovdrift, fremme af naturligt hjemmehørende træer, urørt skov og åbne arealer i skove. (bilag 7 til forordningen).

Træer og buske er også nævnt som virkemidler til at fremme biodiversitet i det åbne land – f.eks. i form af skovlandbrug.

De konkrete mål og konsekvenserne af disse kendes endnu ikke. Du kan læse yderligere i nedenstående link.

Forslagstekst dansk (artikel 10 om skove på side 42):

EU’s naturlov – dansk

Bilag til forslaget dansk (Bilag 6 og 7 om indikatorer og tiltag i skov fra side 48):

Bilag til naturloven – dansk

EU’s egen side med information om loven:  

EU-naturlov – engelsk