Den 3. marts 2013 trådte EU’s tømmerforordning i kraft i Danmark. Den medfører blandt andet, at danske skovejere nu kun må bringe ‘lovligt træ’ på markedet.

Det er ikke helt klart, hvad dette betyder, men der kanformodentlig blandt andet være tale om, at træet er hentet ud fra etparagraf 3 område eller det er løvtræ, der er skovet uden tilladelse i et Natura 2000 område. Eller lignende.

Reglerne ikke klar

Der foreligger endnu ingen vejledning til, hvordan EU’s forordning skal forstås og håndteres. En sådan vil Naturstyrelsen lave i løbet af 2013.

Det skalblandt andet afklares, hvad det præcis er for en lovgivning, der skal overtrædes for at træet vil blive erklæret for ulovligt. Og hvordan ejerne i givet fald skal dokumentere ‘fornøden omhu’ i forbindelse med skovninger.

Der diskuteres – Styrelsen lytter

Naturstyrelsen har holdt nogle møder med erhvervet, hvor argumenterne og de praktiske konsekvenser er blevet diskuteret.

Det blev her klart, at Styrelsen ikke planlægger raids ud i de danske skove for at kontrollere forordningens overholdelse. Det synes vi er en klog beslutning. Forordningen vil kun blive trukket frem, hvis der forekommer skovninger, som nogen opfatter som ulovlige og derfor anmelder.

Konfiskeret træ?

Branchen har været optaget af den nye sanktionsmulighed, som fremgår af EU’s forordning, nemlig at ulovligt træ skal kunne konfiskeres.

Styrelsen oplyser beroligende, at detkun vil ske i helt ekstreme (gentagelses)tilfælde, og først efter at en eventuel sag er prøvet ved domstolene.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert