Jordbundsanalyse

I en juletræskultur er det især reaktionstallet (Rt), kalitallet (kalium) og magnesiumtallet der er relevante at kende, men niveauet af andre næringsstoffer kan også være relevante.
Den rigtige gødning, gødningsmængde og kalkmængde er af afgørende betydning for forekomsten af mangelsygdomme herunder bare skuldre, samt for træernes generelle udtryk og dermed deres salgbarhed og pris.

Det er derfor ofte godt givet ud at få foretaget nogle jordprøver i sin juletræskultur.
Det er ikke nødvendigt at tage jordprøver hvert år, men det er oplagt at tage jordprøver ved etablering eller gentilplantning af en juletræskultur eller hvis træerne i kulturen har en dårlig sundhed. Det er også en god idé, hvis det er flere år siden, der er blevet foretaget jordprøver i kulturen. Næringsstoftilgængeligheden ændrer sig igennem kulturens levetid, så ved at få foretaget jordprøver, sikrer man at de optimale dyrkningsbetingelser er til stede hele tiden.

Hvordan?

Man kan selv foretage prøvetagningen og sende dem til et laboratorie, eller man kan få sin skovfoged til at foretage prøvetagningen.

Jordprøverne tages ved at skrabe førnelaget væk, og med et jordspyd fra 0-25 cm’s dybde, udtage en jordprøve. Prøverne tages spredt rundt på arealet, og jo flere prøver jo bedre – gerne 20 – 25 prøver pr. ha, som hældes i samme plasticspand og blandes grundigt. En del af den blandede jord sendes så til analyse, og når resultatet af prøverne kommer, lægges en gødskningsstrategi der retter op på eventuelle næringsstofmangler, og imødekommer træernes krav i de kommende år.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen til at tage fat i din skovfoged.

Med venlig hilsen

– Videncenter juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne