Nu er det atter muligt at få tilskud til udarbejdelse af en grøn driftsplan.

Som skovejer kan du få stor nytte af en grøn driftsplan, der omfatter både skovens produktionsværdier og de bløde herlighedsværdier. Skovdyrkerne udarbejder grønne driftsplaner for alle typer af skovejendomme.

Planen fokuserer både på selve skovdyrkningen og på skovens herligheder. Planen kan derfor også omhandle forbedring af jagten og vilkårene for vildtet, beskyttelse af skovsøen eller rydning af arealer for at åbne op for en smuk udsigt.

Du kan bl.a. vælge at få registreret nøglebiotoperne (naturperlerne) i skoven eller få foretaget en jordbundskortlægning med anvisning af hvilke træarter, der egner sig bedst på de enkelte lokaliteter i skoven.

Ansøgningsfristen er den 1. september 2013. Så har du planer om at få lavet en Grøn Driftsplan, så kontakt din skovfoged og hør nærmere.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne