Faktaarkene oplyser om forskellige naturtiltag, som kan etableres i de dyrkede marker.

Læs her om de forskellige tiltag. Faktaarkene indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af hensigtsmæssig etablering, placering, formål med de enkelte tiltag samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt.

Tiltagene kan etableres inden for rammerne af reglerne for Grundbetaling, så længe nogle enkle regler overholdes.

Mange af disse faktaark er lavet som led i projektet ”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og SEGES gennemført med støtte fra 15. juni fonden.

Bemærk i øvrigt, at du kan købe frø af vildtafgrøder på Skovdyrkernes Web-shop.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne