Langs bevoksningskanterne er der mange kogler. Foto: Kristian Løkke Kristensen

Sensommergødskning

For at sikre afsætningen og højere udbytte i bevoksningerne, er det vigtigt at klippegrøntet har den rigtige farve. Da korrekt gødskning er afgørende for kvaliteten anbefales det at tage en snak med den lokale skovfoged, for at få en lokalitetstilpasset gødningsplan. Nedenfor gennemgås generelle anbefalinger.

For nobilis er det den sølvblå farve, som efterspørges. Farven dannes af nålenes vokslag og gødskningen er med til at udvikle dette lag. En god forårsgødskning er som regel tilstrækkelig, men blandt andet jordbund og nedbør har indflydelse på et eventuelt senere behov. Hvis kulturen har tendens til lange spidser er det bedre at undgå forårsgødskningen og farvegødske senere. Hvis ikke kulturen har været gødsket endnu er det vigtigt at gøre det nu. NPK 21-3-10 kan anvendes. Beregn ca. 50 gram handelsvare per træ.

For nordmannsgran er det den mørkegrønne farve, som er efterstræbt, og som opnås ved farvegødskningen. Der bør altid foretages farvegødskning i sensommeren i nordmannsgran. NS 21-24 svovlsur ammoniak eller kalkammonsalpeter kan anvendes. Beregn ca. 30 gram handelsvare per træ. Husk at træerne skal være helt afmodnede og helt tørre for at undgå svidningsskader.

Klargøring af kulturerne

Det er vigtigt at kulturerne er lette at færdes i, og at sporene er farbare for en traktor med vogn. Hvis der er dele af kulturerne med uønsket opvækst som eksempelvis brombær eller birk, skal opvæksten buskryddes. Sporene bør slås og det skal sikres at der er tilstrækkelig sporbredde. Vær især opmærksom på om traktoren kan komme omkring hjørner. Fæld evt. et enkelt eller to hjørnetræer for at sikre plads nok. Er der høje stød i sporene bør de skæres ned eller evt. knuses, så der ikke er risiko for punkteringer og skader på traktoren, hvilket godt kan være kritisk midt i en hektisk sæson.

Kvaliteten af grøntet i år.

Selvom de fleste kulturer, på grund af mange kogler, ser meget medtaget ud ved første øjekast, så er skaderne ofte mere begrænsede, når man kommer ind i kulturen. Kanttræerne har altid flest kogler. Inde i bevoksningerne sidder koglerne typisk primært over den brugbare grenkrans, men der er også kogler i tre-kryds-grenene. Vores samtaler med kunderne i kulturerne går i øjeblikket netop på at finde et realistisk og acceptabelt niveau af deklasserende skader fra kogler. Ud over koglesituationen er grøntet generelt pænt med korte spidser og en harmonisk og tæt opbygning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne