Skovdyrkerne Øerne har netop færdiggjort et omfattende skovrejsningsarbejde i et tæt samarbejde med Guldborgsund kommune på Lolland og Falster, hvor ikke færre end 62.000 træer er plantet. De er plantet på fem forskellige arealer hos kommunen og på et samlet areal på 16 hektar. Der er tale om såkaldte folkeskove, som er plantet ved Nr. Alslev, Eskilstrup, Kringelborg og Nysted.

– For Guldborgsund kommune har det været altafgørende, at de nye folkeskove er publikumsvenlige, og det har vi efterlevet ved at vælge arter, som skaber et oplevelsesrigt miljø. Blandt arterne er stilkeg, bøg, hassel, naver og ahorn, og dertil kommer en række af blomstrende arter, som bidrager til en øget biodiversitet, men naturligvis også som en fryd for øjet, fortæller skovfoged Rasmus Stengel Hansen fra Skovdyrkerne Øerne.

Baggrunden for projektet er, at TV2 i september 2019 gennemførte indsamlingsshowet ”Danmark Planter Træer” med Growing Trees Network som samarbejdspartner, og de stod for udpegningen af, hvilke projekter, der skulle have midler fra indsamlingen. Guldborgsund Kommune fik, ud af i alt næsten 1,1 millioner træer som indsamlingen nåede op på, bevilget de omkring 62.000 træer.

Skovdyrkerne Øerne vandt udbuddet med etableringen af de nye skove, og indgik derpå i et tæt samarbejde med Guldborgsund kommune, så de fem folkeskove ville leve op til kommunens ønsker. Tilskuddet fra ”Danmark Planter Træer” dækker etableringen og driften i tre år, hvorpå kommunen overtager driften, og skovene vil for fremtiden være fredskov. Altså uden ret til indgriben i skovens naturlige liv.

I forbindelse med etableringen af Eskilstrup Folkeskov deltog 15 elever fra 3. klasse på Eskilstrup skole, hvor eleverne plantede 120 træer. På sten malede hver enkelt af dem deres navn og lagde stenen ved det træ, de selv havde plantet. – Hvem ved, måske vil det lidt held være muligt for eleverne at vende tilbage om 30 år og frydes over, hvor stort og flot det træ de har plantet, er blevet til den tid, fortæller Rasmus Stengel Hansen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne