Skovforeningen skriver følgende på sin hjemmeside i dag:

I skrivende stund har 33 arrangementer lagt sig på www.skovensdag.dk/arrangementer, hvor man kan læse detaljerne i de planlagte aktiviteter på hvert arrangement. Yderligere 15 arrangører har meldt deres deltagelse til sekretariatet.

Skønsmæssigt 1/4 af arrangementerne ligger i private skove og vil vise en eller anden form for træproducerende skovbrug. De øvrige 3/4 af arrangementerne arrangeres af spejdergrupper (især), kommuner, jagtforeninger og vandrerlaug.

Vi efterlyser derfor flere private skoveejere til Skovens Dag. En større deltagelse fra det træproducerende skovbrug vil vise, at træproduktion også er en væsentlig del af de aktiviteter, der foregår i skoven.

I de seneste år har det træproducerende skovbrug været med på et højere niveau, skønsmæssigt halvdelen af de 50-65 arrangementer.

Herunder lidt flere oplysninger i den nyhed, som Skovdyrkerne bragte om sagen den 20. marts:

Skovens dag – lav et arrangement i din skov!

Søndag den 1. maj 2016 er det ‘Skovens dag’. For skovejerne er det en mulighed for at profilere skovbruget

Blandt andet profilere detsom et erhverv, og vise, hvordan det i praksis er muligt at forene produktionen af træprodukter med hensynet til naturen. Hvordan et aktivt skovbrug på en skånsom måde tager hånd om de ressourcer, der findes derude.

Hvorfor bruge tid på det?

En sådan praktisk og politisk synlighed er vigtig i en tid, hvor man hver anden dag i medierne kan læse om, at ‘urørt skov’ er løsningen på de fleste af samfundets problemer på biodiversitetsområdet.

Hvor meget kræver det?

Man kan som skovejer tilmelde sig arrangementet, hvis man er indstillet på at gå en organiseret tur med dem, der måtte møde op. Der forventes hverken forplejning eller uddeling af fine tryksager. Det vigtigste er, at man stiller op som skovejer, ogfortæller om, hvad det vil sige at eje og passe en skov.

Der er et fælles tema, men andet kan også tages op

Temaet for Skovens Dag 2016 er Skovens Liv. Det omfatter fx skovbrugets daglige arbejde, skovens planter og træer som kilden til alt liv i verden, skovens dyre- og planteliv, biodiversitet og friluftsliv.

Temaet giver gode muligheder for dialog om hvad der sker bag kulisserne i skovene og hvad skovbrugets arbejde betyder for skovenes gæster.

Det er også en god lejlighed til inddrage skovenes brugere og frivillige foreninger i arrangementet, fx spejdere, fuglekiggere, motionister, lokalhistorikere og brændesankere. Det er en god dag for alle disse mennesker at møde hinanden – og møde de mennesker, der står bag skovene.

De deltagende skove bestemmer selv hvordan de vil bruge temaet.

Der er udskrevet en fotokonkurrence, hvor alle dagens gæster opfordres til at fotografere årets tema..

Dansk Skovforening har lavet enHåndbog for arrangører på Skovens Dag, hvor der kan findes gode idéer og erfaringer fra tidligere år.

Markedsføring

Skovforeningen står for den centrale markedsføring, blandt andet på www.skovensdag.dk og overfor landsdækkende medier.

Alle arrangører kan få plakater hvor de selv kan tilføje de praktiske detaljer om deres egne arrangementer – til opsætning i butikker, biblioteker, skoler, haller.

Den lokale markedsføring, fx kontakt til den lokale presse og opsætning af plakater, sørger de enkelte arrangører selv for. Skovforeningen kan hjælpe med gode råd.

Tilmelding

Tilmelding sker til Dansk Skovforening, med hvem man også kan drøfte idéer og erfaringer. Åbner eksternt link i et nyt vindueTilmeld dig her

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus