Brancheaftalen indebærer, at flisleverandøren skal kunne dokumentere, hvor hvert enkelt læs flis stammer fra, at hugst og oparbejdning tager hensyn til sårbare naturtyper – og samtidig kunne godtgøre, hvor stort et CO2-aftryk fældning, flishugning og transport afsætter. Her er den gode nyhed, at lokalt produceret skovflis kun sætter et meget beskedent CO2-aftryk på ca. 5% i forhold til besparelsen ved at fortrænge fossilt brændsel.

Varmeværkerne er forpligtiget til gradvis at indfase brancheaftalen i perioden 2016-2019. Især for de større varmeværker vil implementering af brancheaftalen ske i form af en ny certificeringsordning for biomasse – SBP (Sustainable Biomass Partnership).

Det er ingen hemmelighed, at idéen om ekstra krav til skovdriften og yderligere administrative belastninger ikke er et træ, der er vokset i vores have. Men vi må desværre konstatere, at de politiske realiteter er, at selv om den polemik, der har været om, hvorvidt biomasse er miljøvenlig og bæredygtig, mest har været rettet mod de importerede træpiller, der i vid udstrækning anvendes som en let erstatning for kul – så er der ingen i den brede offentlighed, der kan skelne. Og når en klima- eller miljøminister ikke gider høre på mere bøvl, kan man vælge mellem to onder – en frivillig brancheaftale eller en offentlig bekendtgørelse.

Den frivillige aftale er trods alt nok det mindst onde og vi håber på, at processen kan være med til at synliggøre, at den danske skovflis er skovbrugets gave til den grønne omstilling i Danmark. Derfor arbejder vi aktivt for en simpel og effektiv certificering, som til gengæld skal overholdes og respekteres af både skovbrug og energibranche, således, at den brede offentlighed kan have tillid til, at biomassen er bæredygtigt produceret.

Skovdyrkernes nye koncept for håndtering og dokumentation under SBP kravene er under udvikling og forventes klar til indfasning til næste varmeår.

VidenCenter Flis 24. februar 2016

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne