Generalforsamlingen for regnskabsåret 2011/12 blev afholdt onsdag den 10. oktober 2012 på kontorets adresse ved LandboMidtØst i Viborg.

Der var i alt 65 fremmødte personer til generalforsamlingen inkl. medarbejdere.

Den ny skovrider Rasmus Fejer Nielsen stod for afviklingen og fremlæggelse af foreningens regnskab og budget.

Formand Mogens Bjerre fremlagde årsberetningen. Tidligere formand Knud Callesen blev valgt somdirigent.

Bestyrelsesmedlemmer på valgt, modtog genvalg – så den nuværende sammensætning af bestyrelsen fortsætter. Der blev valgt ny suppleant i stedet for P.J. Jakobsen – det blev Steen Thalund.

Forslag til vedtægtsændringer, samt forslag om at lade kontingentet fra 2013/14 følge prisudviklingen via Danmarks Statistik, blev godkendt af forsamlingen.

Afslutningsvis mødte vildtforvalter Niels Søndergaard op og holdte et spændende og inspirerende indlæg vedr. optimering af mulighederne for naturen og vildtet. Niels Søndergaard er til daglig chef for Danmarks Jægerforbunds Uddannelses- og Rådgivningsafdeling på Kalø.

Ledelse og bestyrelse takker for det flotte fremmøde og god afvikling af årets generalforsamling.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne