Onsdag d. 25. oktober blev der afholdt generalforsamling på Røde Kro i Rødekro. Der var fremmødt omkring 80 personer, som deltog ved middagen og den efterfølgende generalforsamling og det regionale medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger.

Årets beretning

Formanden kunne på baggrund af dette byde velkommen til en generalforsamling med et flot fremmøde.
Beretningen begyndte med en gennemgang af de aktiviteter og udfordringer der havde præget årets gang i Skovdyrkerne Syd. Herunder særligt den gennemgribende renovering af kontorlokalerne i Brejning.

Der er udarbejdet en ny målsætning om besøgsfrekvensen hos vores medlemmer, hvilket skal være med til fortsat at sikre en god rådgivning hvor der tages udgangspunkt i skovens størrelse og behov. Denne nye målsætning vil blive underbygget af løbende tilfredshedsundersøgelser.

På trods af et flot aktivitetsniveau i årets løb, kommer Skovdyrkerne Syd desværre ud med et underskud i regnskabsåret og derved et utilfredsstillende resultat. Hertil bør dog knyttes den kommentar, at resultatet har været påvirket af flere uforudsete udgifter som udgifter til eksterne konsulenter, et svingende flismarked samt tidligere års utilfredsstillende økonomistyring af projekter og implementering af NAV.

Det reviderede regnskab blev ved generalforsamlingen forlagt ved statsautoriseret revisor Allan Schøne, og efter en håndfuld spørgsmål og kommentarer fra salen blev regnskabet godkendt.

Efterfølgende blev det kommende års budget præsenteret. Der forventes et overskud i 17/18.

Foreslaget om uændrede kontingentsatser for året 18/19, dog med et maksimalt kontingent på 5000 kr. for henholdsvis skov og juletræer, blev godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsesvalg

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Bladt modtog genvalg på generalforsamlingen. Knud Sejer Sørensen og Lars Tingleff modtog ikke genvalg. Der skal lyde et stort tak til begge, for mange års godt og solidt arbejde i foreningen.

De to suppleanter, Torben Paulin og Klaus Lundfold blev herefter valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag om Børge Jensen og Niels Risager Uth som nye suppleanter blev herefter vedtaget.
Vi siger velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Kaffe og foredrag

Efter generalforsamlingen og det regionale medlemsmøde i DDS, blev der serveret kaffe og kage.
Tidligere skovrider Karsten Raae afholdte herefter et spændende foredrag om udgivelsen af den nye bog Natur- og vildtpleje i skoven, som han har skrevet i samarbejde med Per Kauffmann og Skovdyrkerne. De fremmødte havde mulighed for, at tage et eksemplar af bogen med sig.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne