Det er ikke tilstrækkeligt kun at fodre hønsefuglene her når sne og kulde indtræder. Fodringen bør i princippet foretages hele året. Eller i det mindste startes i oktober måned med fortsat fodring helt frem til yngleperioden i maj måned. Det er vigtigt, at der fodres i hele denne periode. Hønsefuglene får i perioden opbygget fedtreserverne som er afgørende for ynglesuccesen. Ifølge undersøgelser i England bruges hele 80% af fasanhønens fedtreserver i de første 20 rugedage. Er fasanhønen helt i topform, når den går ind i rugeperioden, resulterer det i tre gange så mange flyvefærdige kyllinger.

Med fedtreserverne i orden er fasanen og agerhønen:

En agerhønes daglige fødebehov dækketaf planter og grønne skud kræver, at den skal pirke (opsamle) 25.000 gange. Dækkes fødebehovet med ukrudtsfrø og korn skal den kun pirke 500 gange. Det vil sige, at fodring med korn fører til, at der skal bruges langt mindre tid på fødesøgning. De frigjorteressourcer kan i stedet bruges på yngelplejeherunder beskyttelse af kyllingerne mod rovvildt.

Foder og udbringning

Hvede er det mest velegnede foder, hvis der både skal fodres agerhøns og fasaner. Brug gerne fodertønder monteret med foderspiral ca. 30 cm over jorden til fasaner og 20 cm til agerhøns. Det sikrer tørt foder og reducere spild på jorden, som kantiltrække rotter. Foderautomatik på tønderne er meget anvendt og kan også anbefales. Man er herved sikker på, at der fodres hver dag og på samme tid. De skal selvfølgelig også tilses med jævne mellemrum.

Når fodertønder opsættes i terrænet, er det vigtigt at tænke sig om, hvor de skal placeres. Placer dem skjult og mal dem med en farve, der ikke skæmmer det omkringliggende landskab.

Fodring helt frem til maj, er vigtigt for hønsefuglene.
Fodring helt frem til maj, er vigtigt for hønsefuglene.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne