Der sker hvert år alvorlige skader under juletræsproduktion. Derfor udbyder Green Product i samarbejde
med Røde Kors to kurser i førstehjælp specielt målrettet juletræsproducenter.

Tid og sted:
21.08.2024: kursus på dansk.
28.08.2024: kursus på engelsk.
Afholdes begge dage i tidsrummet fra kl. 12.30 til 16.00 på Parallelvej 9a, 8680 Ry.

Pris og tilmelding:
375 kr. pr. person.
Tilmelding til din skovfoged eller info@green-product.dk. Af hensyn til planlægningen er tilmeldingsfristen senest 20.07.2024.
Der er en deltagerbegrænsning på 16 personer pr. hold. Ved få tilmeldinger kan holdene blive slået sammen.

Kursusbevis:
Der udstedes kursusbevis til kursisterne efter kurset. Beviset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Er du
Global G.A.P.-producent, lever kurset selvfølgelig op til kravene i certificeringen om et opdateret
førstehjælpskursus hvert femte år.

Med venlig hilsen
Green Product