Generelt er det især arbejdet med hånd-og hæksaks der bør udføres nu – hvis det ikke allerede er gjort.

I det følgende beskrives kort de mest gængse operationer.

Inden der bruges penge på enkelttræs-operationer er det vigtigt at få fjernet skrot fra kulturen. Det giver selvsagt ingen mening at bruge penge på et træ, som efterfølgende ikke kan tilskrives nogen værdi.

Bundklipning
For de yngste årgange er det bundklipningen man bør se til. Denne udføres enten manuelt, med håndsaks eller ved hjælp af en rækkegående maskine med bundklippe-hoved.

Hvornår man går i gang afhænger af metode. Ved brug af håndsaks kan man bundklippe fra træerne har haft deres tredje vækstsæson, mens man ved brug af rækkegående maskiner bør vente, indtil træerne har haft deres 4.-5. vækstsæson.

Vigtigt er det dog, at træerne bundklippes, så ”stabben” udgør 10-15% af salgstræets højde. Grundig bundklipning giver – foruden en besparelse ved træets endelige oparbejdning – også en lettere renholdelse.

Formklipning
Eksportmarkedet for naturgroede træer er efterhånden meget begrænset, hvorfor formklipning er en vigtigt salgsparameter.

Ved første indklipning (efter 4-5 vækstsæson) klippes oftest 1-2-2 eller 1-2-3 ved meget kraftige træer. Tallene refererer til antallet af kryds der klippes i de forskellige grenkranse. Der henvises til ”Klippeskolen”på Åbner eksternt link i et nyt vindueYoutube, hvor dyrkningskonsulent Christian Ladefoged viser metoden.

Der kan ligeledes opnås rigtigt pæne træer med hæksaks, da metoden i højere grad tager udgangspunkt i træets form og at få træet i den rigtige form. Her anbefaler vi, at man tager fat i sin skovfoged under årets rådgivningsbesøg for at få demonstreret denne teknik.

Make-up klip
Denne betegnelse refererer – som navnet antyder – til en klipning der skal få ældre formklippede træer til at tage sig pænere ud. Indgrebets intensitet kan variere fra klip af ”strittere” der bryder træets kegleform, til en decideret indklipning af kraftige ældre træer.

Det er vigtigt, at man her udviser omhu og forsigtighed, da man ofte klipper i salgbare træer og det er her væsentligt, at man ikke laver tydelige klippeskader.

Spørg din skovfoged, hvis du er i tvivl.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne